Οδηγίες διδασκαλίας


Οι οδηγίες διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2017-18.

Πολιτική Παιδεία Α’ και Β’: https://www.slideshare.net/secret/tlSfn2PRyebjgo

ΒΑΚΕ: https://www.slideshare.net/secret/B5a5ST12Z5VUQq

Κοινωνιολογία, ΙΚΕ και ΑΟΔΕΥ: http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/ss-69291692

Ερευνητική Εργασία: http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/201617-69291889