Οδηγίες διδασκαλίας


Οι οδηγίες διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2016-2017.

Πολιτική Παιδεία Α’ και Β’ και ΒΑΚΕ: http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/ss-69291449

Κοινωνιολογία, ΙΚΕ και ΑΟΔΕΥ: http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/ss-69291692

Ερευνητική Εργασία: http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/201617-69291889