Προγράμματα σπουδών


Τα προγράμματα σπουδών των μαθημάτων Πολιτική Παιδεία, ΒΑΚΕ, ΑΟΘ, ΑΟΔΕΥ, Κοινωνιολογία, ΙΚΕ.

Α’ Λυκείου

Πολιτική Παιδεία Α’ Λυκείου: http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/ss-69291379

Β’ Λυκείου 

Πολιτική Παιδεία Β’ Λυκείου: http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/ss-69291399

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών: http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/ss-69291475

Γ’ Λυκείου

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/ss-69291319

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών:

http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/ss-69291591

Κοινωνιολογία: http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/ss-69291555

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών: http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/ss-69291568