Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων


Εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη του μαθήματος.

Φύλλα εργασίας ΑΟΔΕ

Φύλλα εργασίας για ομαδικές εργασίες ...
Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις ΑΟΔΕ

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος σε ...
Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο ΑΟΔΕ

Προτεινόμενα βίντεο για την υποστήριξη του ...
Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό βιβλίο ΑΟΔΕ

Το σχολικό βιβλίο σε μορφή pdf ...
Διαβάστε περισσότερα