Παρουσιάσεις ΑΟΔΕ


Η διδακτέα ύλη του μαθήματος σε παρουσιάσεις τύπου powerpoint.

Ενότητα 3.3.3 «Δυναμική των ομάδων»

Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση ...
Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.3.2 «Παρακίνηση»

Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση ...
Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.3.1 «Ηγεσία»

Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση ...
Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.3.4 «Επικοινωνία»

Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση ...
Διαβάστε περισσότερα