Β’ Λυκείου


Ερευνητικές εργασίες που υλοποιήθηκαν στη Β’ Λυκείου.

Μαθαίνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ερευνητική εργασία που υλοποιήθηκε στο 1ο ...
Διαβάστε περισσότερα

Ζωντανεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ερευνητική εργασία που υλοποιήθηκε στο 2ο ...
Διαβάστε περισσότερα