Παρουσιάσεις ΠΠΑ


Η διδακτέα ύλη του μαθήματος σε παρουσιάσεις τύπου powerpoint και prezi.

Ενότητα 11.3 – Τράπεζες

Ενότητα 11.3 - Τράπεζες Πρόκειται ...
Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12.1 – Μετανάστευση

Ενότητα 12.1 - Μετανάστευση Πρόκειται ...
Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί σταθμοί της Ε.Ε.

Πρόκειται για μία παρουσίαση στο ...
Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες 10.4, 10.5 & 10.6 «Επιχειρήσεις»

Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση ...
Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες 7.7 και 7.8 «Κοινωνική ευαισθησία»

Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση ...
Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες 1.1, 1.2, 1.3 και 1.4

Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση ...
Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες 6.1, 6.2 και 6.3 «Κοινωνικοποίηση»

Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση ...
Διαβάστε περισσότερα