Πολιτική Παιδεία Β’


Εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη του μαθήματος.

Φύλλα εργασίας ΠΠΒ

Προτεινόμενα φύλλα εργασίας για ομαδικές εργασίες ...
Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις ΠΠΒ

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος σε ...
Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο ΠΠΒ

Προτεινόμενα βίντεο για την υποστήριξη του ...
Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια ΠΠΒ

Ψηφιακά παιχνίδια για την υποστήριξη του ...
Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό βιβλίο ΠΠΒ

Το σχολικό βιβλίο σε μορφή pdf ...
Διαβάστε περισσότερα