Παρουσιάσεις ΠΠΒ


Η διδακτέα ύλη του μαθήματος σε παρουσιάσεις τύπου powerpoint και prezi.

Ενότητα 4.3 «Η δημόσια διοίκηση»

Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση ...
Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.4 «Η δικαστική λειτουργία»

Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση ...
Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.2 «Η εκτελεστική εξουσία»

Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση ...
Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.1 «Η νομοθετική λειτουργία»

Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση ...
Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.1 «Μορφές πολιτευμάτων»

Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση ...
Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί σταθμοί της Ε.Ε.

Πρόκειται για μία παρουσίαση στο ...
Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.3 «Το πολίτευμα της Ελλάδας»

Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση ...
Διαβάστε περισσότερα