Άρθρα & εισηγήσεις σε συνέδρια


Παραθέτουμε άρθρα και εισηγήσεις μας σε επιστημονικά συνέδρια με θέμα τις Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.

1ο Διεθνές Συνέδριο «Μελετώντας, Διδάσκοντας, Μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση – Studing, Teaching, Learning the Europe Union», 1-3 Σεπτεμβρίου 2017 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Παρουσίαση εισηγήσεων:

4ο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, 1 & 2 Απριλίου 2017

Παρουσίαση εισηγήσεων:

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομία». Αθήνα, 1-3 Ιουλίου 2016. Τόπος Διεξαγωγής: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

  • “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης: Ένα μοντέλο για την αξιολόγηση των ιστότοπων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της χώρας ως προς τα γενικά τους χαρακτηριστικά και τις ηλεκτρονικές τους υπηρεσίες”. Παρουσίαση: http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/egovernment-63679890 και άρθρο:
  • “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης: Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης της από τα στελέχη της εκπαίδευσης”; Παρουσίαση: http://www.slideshare.net/mkazakou/ss-63670224 και άρθρο:

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» 3-5 Οκτωβρίου 2014 στο  Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου).

«H διδασκαλία της προπαίδειας του «5» και του «10» στη Β΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου βασισμένη στις ΤΠΕ και το μοντέλο του Allan Hoffer».

Παρουσίαση: http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/h-5-10-allan-hoffer

Άρθρο: http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2266.pdf

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Δράση KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet “Learning EU at Schools” με τίτλο “Europe at Schools through Art and Simulation” (EuropeStARTS) με επιστημονική υπεύθυνο τη Λέκτορα Δρ. Φωτεινή Ασδεράκη.

Εισήγηση Mooc: http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/05-2014-34262121?ref=http://europestartsmooc.weebly.com/upsilonlambdaiotakappa972-pialpharhoomicronupsilonsigma943alphasigmaetasigmaf.html

Ιστοσελίδα: http://europestartsmooc.weebly.com/