Εργασίες μεταπτυχιακού


Παρουσιάζονται οι διπλωματικές μας εργασίες καθώς και οι εργασίες που εκπονήσαμε κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2014.

Διπλωματικές εργασίες

Εργασίες στο ΠΜΣ

 • Εργασία για το μάθημα: «Εφαρμογές Η/Υ στην Εκπαίδευση», με τίτλο “Λεξικό Οικονομικών Όρων”, Α’ Εξάμηνο, 2012-13, Καζάκου Γεωργία, Καζάκου Μαρίνα http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/ss-69293244
 • Εργασία για το μάθημα: «Επιστημολογία και Γνωσιοθεωρία», με τίτλο “Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών, Α’ Εξάμηνο, 2012-13, Καζάκου Γεωργία, Καζάκου Μαρίνα http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/ss-69293308
 • Εργασία για το μάθημα «Γλώσσες προγραμματισμού», με τίτλο “Βρίσκω την προπαίδεα του 10 και του 5 – Μια εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας”, Α’ εξάμηνο, 2012-13, Καζάκου Γεωργία, Καζάκου Μαρίνα , Κιούση Ελένη , Λάζαρη Αικατερίνη http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/ss-69294204
 • Εργασία για το μάθημα: «Χρήση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού», με τίτλο “Βιβλιογραφική ανασκόπηση και κριτική ανάγνωση μελετών για την ευρετική αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού”, Β’ Εξάμηνο, 2012-13, Καζάκου Γεωργία http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/ss-69293351 και Καζάκου Μαρίνα http://www.slideshare.net/mkazakou/ss-69295259
 • Εργασία για το μάθημα: «Χρήση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού», με τίτλο  Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού «Ταξίδι σε ένα Δίκτυο», και «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Centennia», Β’ Εξάμηνο, 2012-13, Καζάκου Γεωργία, Μαντζώρου Ειρήνη: http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/ss-69293444 και http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/ss-69295792, Καζάκου Μαρίνα και Λαθούρης Δημήτρης: http://www.slideshare.net/mkazakou/centennia-69295369
 • Εργασία για το μάθημα: «Χρήση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού», με τίτλο “Συγγραφή σεναρίου διδασκαλίας για αξιοποίηση εφαρμογών του Web 2.0 και ΕΛ.ΑΚ. σε διαδραστικό πίνακα”, Β’ Εξάμηνο, 2012-13, Καζάκου Γεωργία, Λαθούρης Δημήτρης: http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/web-20-69293631 και Καζάκου Μαρίνα, Μαντζώρου Ειρήνη: http://www.slideshare.net/mkazakou/web-20-69295458
 • Εργασία για το μάθημα «Εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου», με τίτλο “Web 2.0», του Β’ εξαμήνου, 2012-13, Γουρνά Στεφανία, Καζάκου Γεωργία, Καζάκου Μαρίνα, Κιούση Ελένη, Κουτσικουρή Αθηνά, Λάζαρη Κατερίνα, Μαυροματίδου Ελένη, Στρούμπα Αλεξάνδρα. Ιστοσελίδα: http://ictweb2.weebly.com/και παρουσίαση: http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/web-20-69292815
 • Εργασία για το μάθημα «Διαδίκτυο – Τηλεκπαίδευση και μάθηση»,  με τίτλο «Αφήνω το γόνο να γίνει γονιός», Γ’ εξάμηνο 2013-14, Γουρνά Στεφανία, Καζάκου Γεωργία, Καζάκου Μαρίνα, Κιούση Ελένη, Κουτσικουρή Αθηνά, Λάζαρη Κατερίνα, Μαυροματίδου Ελένη, Στρούμπα Αλεξάνδρα http://ictschoolteleconference.weebly.com/ και http://teleconferencefishfry.weebly.com/ και παρουσίαση: http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/ss-69293077
 • Εργασία για το μάθημα “Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού», με τίτλο “Ένα η-εργαστήριο για την εκμάθηση οικονομικών εννοιών”, Γ’ εξάμηνο, 2013-14, Καζάκου Γεωργία, Καζάκου Μαρίνα http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/ss-69293729
 • Εργασία για το μάθημα “Θεωρητικές προσεγγίσεις της μάθησης & της ανάπτυξης με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστή», με τίτλο “Massive Open Online Course”, Γ’ εξάμηνο, 2013-14, Καζάκου Γεωργία, Καζάκου Μαρίνα, Κουτσικουρή Αθηνά, Γουρνά Στεφανία http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/massive-open-online-course-69293844 και http://ictmooc.weebly.com/
 • Εργασία για το μάθημα “Θεωρητικές προσεγγίσεις της μάθησης & της ανάπτυξης με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστή», με τίτλο “Η τεχνολογική διάσταση των MOOC.  Mία σύντομη επισκόπηση του πεδίου”, Γ’ εξάμηνο, 2013-14, Καζάκου Γεωργία, Καζάκου Μαρίνα http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/mooc-m
 • Εργασία για το μάθημα “Θεωρητικές προσεγγίσεις της μάθησης & της ανάπτυξης με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστή», με τίτλο “Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20 – Μια εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας”, Γ’ εξάμηνο 2013-14, Καζάκου Γεωργία, Καζάκου Μαρίνα, Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Τσολακίδου Ευθυμία http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/10-20-69294330