Ημερήσια αρχεία: 7 Ιανουαρίου 2017


Βραβευμένο ψηφιακό διδακτικό σενάριο με τίτλο «Ψηφιακό Λεξικό Οικονομικών Όρων» από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.ΠΕ.Θ.) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας […]

Ψηφιακό Λεξικό Οικονομικών Όρων


Βραβευμένο ψηφιακό διδακτικό σενάριο με τίτλο «Αξίες της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης» από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων(ΥΠ.ΠΕ.Θ.) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στο πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Γενικής […]

Αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Φύλλο εργασίας για το 6ο κεφάλαιο της Κοινωνιολογίας. Δίνονται οι στίχοι του τραγουδιού «Η φάμπρικα» και καλούνται οι μαθητές να εντοπίσουν τα κοινωνικά φαινόμενα που εμπεριέχονται στο τραγούδι. Κεφάλαιο 6 – Η φάμπρικα from mkazakou    

Κεφάλαιο 6 – Η φάμπρικαΦύλλο εργασίας για το 6ο κεφάλαιο της Κοινωνιολογίας. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να επιλέξουν τη βέλτιστη δέσμη μέτρων σχετικά με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της ανεργίας. Κεφάλαιο 6 – Εργασία για όλους; from mkazakou    

Κεφάλαιο 6 – Εργασία για όλους;


Φύλλο εργασίας για το ρόλο του άνδρα και της γυναίκας στην τηλεοπτική διαφήμιση, στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνιολογίας. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να δημιουργήσουν τη δική τους διαφήμιση. Κεφάλαιο 4 – Ο ανδρικός και ο γυναικείος ρόλος μέσα από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις from mkazakou    

Κεφάλαιο 4 – Ο ρόλος των φύλων στις διαφημίσεις


Φύλλο εργασίας για τη διεξαγωγή έρευνας μέσα στην τάξη, σχετική με τις αξίες της ελληνικής κοινωνίας. Οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν τις πιο σημαντικές για αυτούς αξίες. Οι απαντήσεις καταγράφονται, κατηγοριοποιούνται και εξάγονται συμπεράσματα. Κεφάλαιο 2 – Αξίες της ελληνικής κοινωνίας from mkazakou    

Κεφάλαιο 2 – Οι αξίες της ελληνικής κοινωνίαςΣτο πλαίσιο του 1ου κεφαλαίου, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να δημιουργήσουν τη δική τους κοινωνία, τα βασικά χαρακτηριστικά της οποίας θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης. Κοινωνιολογία – Κεφάλαιο 1 from mkazakou  

Κεφάλαιο 1 – Δημιουργία κοινωνίας


Φύλλο εργασίες για το 3ο κεφάλαιο, σχετικό με τις δημοκρατικές διαδικασίες και τον τρόπο εκλογής των πολιτικών. Φύλλο εργασίας για το 3ο κεφάλαιο ΠΠΒ from mkazakou    

Κεφάλαιο 3 – Δημοκρατικές διαδικασίες


Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες για να συντάξουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Φύλλο εργασίας για την ενότητα 2.4 ΠΠΒ from mkazakou    

Ενότητα 2.4 – Ο κρατικός προϋπολογισμός