Ημερήσια αρχεία: 21 Ιανουαρίου 2017


Ψηφιακό παιχνίδι για την επανάληψη των διαγραμμάτων. Παίζεται σε κινητές συσκευές: κινητό και ταμπλέτα. http://www.quizpedia.com/quiz/qp/HDYUMT  

Ψηφιακό παιχνίδι – διαγράμματα ΑΟΘ


Ένα βίντεο με τα πιο σημαντικά σημεία της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, για τη διδασκαλία της ενότητας «7.7 Κοινωνική ευαισθησία – Α) Τα δικαιώματα του παιδιού».    

Ενότητα 7.7 – Τα δικαιώματα του παιδιού


Πρόκεται για ένα φύλλο εργασίας με θέμα τις γνώσεις και τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν τα σύγχρονα στελέχη των επιχειρήσεων. Αρχικά αναφέρονται θέματα από τη θεωρία και στη συνέχεια ερωτήσεις προς τους μαθητές. Ακόμη, τους ζητείται να παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων: μία συνέντευξη για την κάλυψη θέσης στελέχους σε […]

Ενότητα 2.3 «Οι γνώσεις και οι ικανότητες των στελεχών»Πρόκειται για τρία φύλλα εργασίας στα οποία αναφέρονται ρήσεις διάσημων ανδρών. Το θέμα τους είναι ο πολίτης, η πολιτεία και η δημοκρατία. Η πηγή των ρήσεων είναι: http://www.gnomikologikon.gr/ http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/846?locale=el  

Ενότητα 7.1 «Το αξίωμα του πολίτη»


Είναι ένα φύλλο εργασίας με θέμα τους θεμαλιωτές της επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης. Συγκεκριμένα, οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν τρία βίντεο και στη συνέχεια να απαντήσουν σε ερωρτήσεις για τον Fredrick Winslow Taylor, για τη γραφειοκρατία και για το Κίνημα των Ανθρωπίνων σχέσεων. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/845?locale=el  

2.4 «Ιστορική εξέλιξη του management»