Ημερήσια αρχεία: 4 Φεβρουαρίου 2017


Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ταξινομημένες σε τέσσερις κατηγορίες: νομοθετικές, εκτελεστικές, δικαστικές και ρυθμιστικές του πολιτεύματος. Αρμοδιότητες Προέδρου της Δημοκρατίας from mkazakou    

Ενότητα 4.2.1 – Αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας