Ημερήσια αρχεία: 11 Φεβρουαρίου 2017


Πρόκειται για ένα φύλλο εργασίας με τίτλο «Κοινωνική ανισότητα». Οι μαθητές εργάζονται σε πέντε ομάδες. Καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις κρίσεως που αφορούν τα τέσσερα είδη κεφαλαίου σύμφωνα με τον Μπουρντιέ. Στη συνέχεια τους ζητείται να παρουσιάσουν τις απαντήσεις τους στην τάξη. Το φύλλο εργασίας ακολουθεί τις υποδείξεις της υπ’ […]

Ενότητα 3.6 «Κοινωνική ανισότητα»