Ημερήσια αρχεία: 13 Φεβρουαρίου 2017


Παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των Διεθνών Οργανισμών που αναφέρονται στην Ενότητα 4.5 του ΒΑΚΕ (ΟΗΕ, ΕΕ, UNESCO, ΟΟΣΑ, ΠΟΕ και ΝΑΤΟ).  

Ενότητα 4.5 – Διεθνείς Οργανισμοί