Ημερήσια αρχεία: 17 Φεβρουαρίου 2017


Ρήσεις περί δικαίου και δικαιοσύνης. Προτείνεται η συζήτηση των ρήσεων ως εισαγωγική δραστηριότητα της «Ενότητας 4.4 – Η δικαστική λειτουργία»  της Πολιτικής Παιδείας Β΄Λυκείου. Ρήσεις περί Δικαίου και Δικαιοσύνης from mkazakou    

Ενότητα 4.4- Ρήσεις περί δικαίου και δικαιοσύνης