Ημερήσια αρχεία: 22 Απριλίου 2017


Πρόκειται για ένα φύλλο οδηγιών που καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να πραγματοποιήσουν έναν αγώνα επιχειρηματολογίας-αντιλογίας. Το θέμα του αγώνα είναι «Ποιο οικονομικό σύστημα θα βοηθούσε περισσότερο τα κράτη να ξεπεράσουν τη σημερινή οικονομική κρίση, χωρίς όμως να περιορίσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες των ατόμων: ο καπιταλισμός ή […]

Κεφάλαιο 2ο Β’ Μέρος – «Κοινωνικά και οικονομικά συστήματα»


Στη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-17 και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Teachers 4 Europe», σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τέσσερις εκπαιδευτικές δραστηριότητες από την εκπαιδευτικό και υποψήφια «Teacher 4 Europe» Γεωργία Καζάκου, κλάδου ΠΕ09 Οικονομολόγων. Στο 1ο ΓΕ.Λ. Σπάτων και συγκεκριμένα στην Α’ τάξη […]

Teachers 4 Europe 2016-17