Φύλλο εργασίας


Ρήσεις περί δικαίου και δικαιοσύνης. Προτείνεται η συζήτηση των ρήσεων ως εισαγωγική δραστηριότητα της «Ενότητας 4.4 – Η δικαστική λειτουργία»  της Πολιτικής Παιδείας Β΄Λυκείου. Ρήσεις περί Δικαίου και Δικαιοσύνης from mkazakou    

Ενότητα 4.4- Ρήσεις περί δικαίου και δικαιοσύνης


Φύλλο εργασίες για το 3ο κεφάλαιο, σχετικό με τις δημοκρατικές διαδικασίες και τον τρόπο εκλογής των πολιτικών. Φύλλο εργασίας για το 3ο κεφάλαιο ΠΠΒ from mkazakou    

Κεφάλαιο 3 – Δημοκρατικές διαδικασίες


Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες για να συντάξουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Φύλλο εργασίας για την ενότητα 2.4 ΠΠΒ from mkazakou    

Ενότητα 2.4 – Ο κρατικός προϋπολογισμός