ΒΑΚΕΠρόκειται για ένα φύλλο οδηγιών που καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να πραγματοποιήσουν έναν αγώνα επιχειρηματολογίας-αντιλογίας. Το θέμα του αγώνα είναι «Ποιο οικονομικό σύστημα θα βοηθούσε περισσότερο τα κράτη να ξεπεράσουν τη σημερινή οικονομική κρίση, χωρίς όμως να περιορίσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες των ατόμων: ο καπιταλισμός ή […]

Κεφάλαιο 2ο Β’ Μέρος – «Κοινωνικά και οικονομικά συστήματα»
Decades after the fall of the Third Reich, it feels impossible to understand how Adolf Hitler, the tyrant who orchestrated one of the largest genocides in human history, could ever have risen to power in a democratic country. So how did it happen, and could it happen again? Alex Gendler […]

How did Hitler rise to power? – Alex Gendler and ...


Παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των Διεθνών Οργανισμών που αναφέρονται στην Ενότητα 4.5 του ΒΑΚΕ (ΟΗΕ, ΕΕ, UNESCO, ΟΟΣΑ, ΠΟΕ και ΝΑΤΟ).  

Ενότητα 4.5 – Διεθνείς Οργανισμοί


Πρόκειται για ένα φύλλο εργασίας με τίτλο «Κοινωνική ανισότητα». Οι μαθητές εργάζονται σε πέντε ομάδες. Καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις κρίσεως που αφορούν τα τέσσερα είδη κεφαλαίου σύμφωνα με τον Μπουρντιέ. Στη συνέχεια τους ζητείται να παρουσιάσουν τις απαντήσεις τους στην τάξη. Το φύλλο εργασίας ακολουθεί τις υποδείξεις της υπ’ […]

Ενότητα 3.6 «Κοινωνική ανισότητα»Από τη σειρά «Το Πανόραμα του αιώνα» – Επανάσταση στη Ρωσία – Η πτώση των Ρομανώφ – Σοβιετική επανάσταση – Ξένη επέμβαση στη Ρωσία – 400 νεκροί κ 600 τραυματίες Έλληνες στρατιώτες θυσιάζονται από τους Αγγλο-Γάλλους στην προσπάθεια να καταπνίξουν την Επανάσταση – Εμφύλιος πόλεμος  

Σοβιετική Επανάσταση 1905-1919