Εργασίες ΠΜΣ


Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας, 9/6/2015. «Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης: Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση της από τα στελέχη της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων from mkazakou  

Διπλωματική εργασία Μ. Καζάκου


«Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης: αξιολόγηση των ιστότοπων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της χώρας ως προς τα γενικά τους χαρακτηριστικά και τις ηλεκτρονικές τους υπηρεσίες» Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας – ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση from Georgia Kazakou  

Διπλωματική εργασία Γ. Καζάκου