ΙΚΕ
Throughout the history of mankind, the subject of identity has sent poets to the blank page, philosophers to the agora and seekers to the oracles. These murky waters of abstract thinking are tricky to navigate, so it’s probably fitting that to demonstrate the complexity, the Greek historian Plutarch used the […]

Who am I? A philosophical inquiry – Amy Adkins
Michel Foucault was a philosophical historian who questioned many of our assumptions about how much better the world is today compared with the past. When he looked at the treatment of the mad, at the medical profession and at sexuality, he didn’t see the progress that’s routinely assumed.  

PHILOSOPHY – Michel Foucault
Οι σημαντικότεροι Φιλόσοφοι όλων των εποχών παρουσιάζονται μέσα από ένα πρωτότυπο πάντρεμα του animation με συνεντεύξεις ακαδημαϊκών, μέσα από την εκπομπή «Animated…Φιλόσοφοι» της Δημόσιας Τηλεόρασης ΕΡΤ3. Σε αυτό το επεισόδιο η εκπομπή παρουσίαζει τον Αριστοτέλη! Έναν από τους σημαντικότερους φιλοσόφους όλων των εποχών, ο οποίος έθεσε με το έργο τη […]

Αριστοτέλης – «Animated…Φιλόσοφοι» Official / Aristotle – «Animated…Philosophers» Official


Πρόκειται για μία παρουσίαση του ορισμού της επιστήμης, της διάκρισής της σε θετικές και κοινωνικές επιστήμες και των βασικών διαφορών τους. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/829?locale=el  

Εισαγωγή στην επιστήμη