Κοινωνιολογία


Φύλλο εργασίας για το 6ο κεφάλαιο της Κοινωνιολογίας. Δίνονται οι στίχοι του τραγουδιού «Η φάμπρικα» και καλούνται οι μαθητές να εντοπίσουν τα κοινωνικά φαινόμενα που εμπεριέχονται στο τραγούδι. Κεφάλαιο 6 – Η φάμπρικα from mkazakou    

Κεφάλαιο 6 – Η φάμπρικα


Φύλλο εργασίας για το 6ο κεφάλαιο της Κοινωνιολογίας. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να επιλέξουν τη βέλτιστη δέσμη μέτρων σχετικά με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της ανεργίας. Κεφάλαιο 6 – Εργασία για όλους; from mkazakou    

Κεφάλαιο 6 – Εργασία για όλους;


Φύλλο εργασίας για το ρόλο του άνδρα και της γυναίκας στην τηλεοπτική διαφήμιση, στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνιολογίας. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να δημιουργήσουν τη δική τους διαφήμιση. Κεφάλαιο 4 – Ο ανδρικός και ο γυναικείος ρόλος μέσα από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις from mkazakou    

Κεφάλαιο 4 – Ο ρόλος των φύλων στις διαφημίσειςΦύλλο εργασίας για τη διεξαγωγή έρευνας μέσα στην τάξη, σχετική με τις αξίες της ελληνικής κοινωνίας. Οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν τις πιο σημαντικές για αυτούς αξίες. Οι απαντήσεις καταγράφονται, κατηγοριοποιούνται και εξάγονται συμπεράσματα. Κεφάλαιο 2 – Αξίες της ελληνικής κοινωνίας from mkazakou    

Κεφάλαιο 2 – Οι αξίες της ελληνικής κοινωνίας


Στο πλαίσιο του 1ου κεφαλαίου, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να δημιουργήσουν τη δική τους κοινωνία, τα βασικά χαρακτηριστικά της οποίας θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης. Κοινωνιολογία – Κεφάλαιο 1 from mkazakou  

Κεφάλαιο 1 – Δημιουργία κοινωνίας

Πρόκειται για μία παρουσίαση της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης: τι είναι η κοινωνικοποίηση, μέσω ποιων μηχανισμών επιτυγχάνεται, ποιος είναι ο ρόλος του ατόμου. Χρησιμοποιείται το web 2.0 εργαλείο «prezi». http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/645?locale=el  

Ενότητα 3.1 «Οι στόχοι της κοινωνικοποίησης»