Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας e-class του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.