Πολιτική Παιδεία ΒΗ ιστορία της οικονομικής επιστήμης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. https://www.sutori.com/story/e-istoria-tes-oikonomias      

Χρονογραμμή «Η ιστορία της οικονομίας»
Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση τύπου Powerpoint με θέμα τη δημόσια διοίκηση. Εξηγείται πώς είναι οργανωμένη η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα και παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του συγκεντρωτικού και του αποκεντρωτικού συστήματος. Ακόμη, καταγράφονται οι αρχές της καλής νομοθέτησης. Τέλος, αναλύονται οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές της χώρας. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/685?locale=el […]

Ενότητα 4.3 «Η δημόσια διοίκηση»


Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση τύπου Powerpoint με θέμα τη δικαστική λειτουργία. Μέσω οργανογράμματος παρουσιάζονται οι διακρίσεις των δικαστηρίων της χώρας. Ακόμη, αναλύονται τα ανώτερα δικαστήρια της χώρας: Άρειος Πάγος, Συμβούλιο της Επικρατείας και Ελεγκτικό Συνέδριο.Γίνεται αναφορά στην έννοια της συνταγματικότητας των νόμων και καταγράφονται οι εγγυήσεις υπέρ των ατόμων […]

Ενότητα 4.4 «Η δικαστική λειτουργία»


Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση τύπου Powerpoint με θέμα την εκτελεστική λειτουργία. Παρουσιάζονται τα προσόντα του Προέδρου της Δημοκρατίας και οι αρμοδιότητές του. Ακόμη, περιγράφεται ο ρόλος της Κυβέρνησης και οι διάφορες κατηγορίες κυβερνήσεων. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/684?locale=el  

Ενότητα 4.2 «Η εκτελεστική εξουσία»Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση τύπου Powerpoint με θέμα την κοινωνικοποίηση και τις κοινωνικές αξίες. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η έννοια της κοινωνικοποίησης και περιγράφονται οι φορείς της. Ακόμη, αναλύονται οι κοινωνικές αξίες ως έννοια και περιεχόμενο και γίνεται ειδική αναφορά τις βασικές αξίες της ελληνικής κοινωνίας. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/681?locale=el  

Ενότητα 1.1 «Η κοινωνικοποίηση και οι κοινωνικές αξίες»


Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση τύπου Powerpoint με θέμα τη νομοθετική λειτουργία. Παρουσιάζονται οι αρμοδιότητες της Βουλής και τα προσόντα του βουλευτή. Αναλύεται η περίπτωση της αναπομπής ενός νόμου. Ακόμη, περιγράφεται η διαδικασία ψήφισης ενός νόμου. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/683?locale=el  

Ενότητα 4.1 «Η νομοθετική λειτουργία»


Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση τύπου Powerpoint με θέμα τη λειτουργία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην οικονομία. Ακόμη, αναλύεται η έννοια του Α.Ε.Π., των αποσβέσεων και του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Επίσης, καταγράφονται οι διαφορές μεταξύ μικρο-οικονομίας και μακρο-οικονομίας. Τέλος, περιγράφεται το οικονομικό κύκλωμα. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/690?locale=el  

Ενότητες 2.1 και 2.2. «Το Α.Ε.Π. – ιδιωτικός και δημόσιος ...Πρόκειται για ένα σύντομο βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται η Κλασική Σχολή της Οικονομίας πολύ συνοπτικά. Βασίζεται στο βιβλίο «50 Οικονομικές Θεωρίες που επηρέασαν την ανθρωπότητα» Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Επιμέλεια Donald Marron. Δημιουργήθηκε με το PowToon. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/831?locale=el  

Κλασική σχολή οικονομίας


Πρόκειται για ένα σύντομο βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται η θεωρία του Μαρξισμού πολύ συνοπτικά. Βασίζεται στο βιβλίο «50 Οικονομικές Θεωρίες που επηρέασαν την ανθρωπότητα» Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Επιμέλεια Donald Marron. Δημιουργήθηκε με το PowToon. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/830?locale=el  

Μαρξισμός


Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση τύπου Powerpoint με θέμα τις μορφές των πολιτευμάτων. Καταγράφεται η κατηγοριοποίηση των πολιτευμάτων κατά τον Αριστοτέλη και γίνεται ειδική αναφορά στον κομμουνισμό και στον φασισμό. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/687?locale=el  

Ενότητα 3.1 «Μορφές πολιτευμάτων»