Φύλλα εργασίας


Πρόκειται για ένα φύλλο οδηγιών που καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να πραγματοποιήσουν έναν αγώνα επιχειρηματολογίας-αντιλογίας. Το θέμα του αγώνα είναι «Ποιο οικονομικό σύστημα θα βοηθούσε περισσότερο τα κράτη να ξεπεράσουν τη σημερινή οικονομική κρίση, χωρίς όμως να περιορίσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες των ατόμων: ο καπιταλισμός ή […]

Κεφάλαιο 2ο Β’ Μέρος – «Κοινωνικά και οικονομικά συστήματα»


Ρήσεις περί δικαίου και δικαιοσύνης. Προτείνεται η συζήτηση των ρήσεων ως εισαγωγική δραστηριότητα της «Ενότητας 4.4 – Η δικαστική λειτουργία»  της Πολιτικής Παιδείας Β΄Λυκείου. Ρήσεις περί Δικαίου και Δικαιοσύνης from mkazakou    

Ενότητα 4.4- Ρήσεις περί δικαίου και δικαιοσύνης


Πρόκειται για ένα φύλλο εργασίας με τίτλο «Κοινωνική ανισότητα». Οι μαθητές εργάζονται σε πέντε ομάδες. Καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις κρίσεως που αφορούν τα τέσσερα είδη κεφαλαίου σύμφωνα με τον Μπουρντιέ. Στη συνέχεια τους ζητείται να παρουσιάσουν τις απαντήσεις τους στην τάξη. Το φύλλο εργασίας ακολουθεί τις υποδείξεις της υπ’ […]

Ενότητα 3.6 «Κοινωνική ανισότητα»Πρόκεται για ένα φύλλο εργασίας με θέμα τις γνώσεις και τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν τα σύγχρονα στελέχη των επιχειρήσεων. Αρχικά αναφέρονται θέματα από τη θεωρία και στη συνέχεια ερωτήσεις προς τους μαθητές. Ακόμη, τους ζητείται να παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων: μία συνέντευξη για την κάλυψη θέσης στελέχους σε […]

Ενότητα 2.3 «Οι γνώσεις και οι ικανότητες των στελεχών»


Πρόκειται για τρία φύλλα εργασίας στα οποία αναφέρονται ρήσεις διάσημων ανδρών. Το θέμα τους είναι ο πολίτης, η πολιτεία και η δημοκρατία. Η πηγή των ρήσεων είναι: http://www.gnomikologikon.gr/ http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/846?locale=el  

Ενότητα 7.1 «Το αξίωμα του πολίτη»


Είναι ένα φύλλο εργασίας με θέμα τους θεμαλιωτές της επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης. Συγκεκριμένα, οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν τρία βίντεο και στη συνέχεια να απαντήσουν σε ερωρτήσεις για τον Fredrick Winslow Taylor, για τη γραφειοκρατία και για το Κίνημα των Ανθρωπίνων σχέσεων. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/845?locale=el  

2.4 «Ιστορική εξέλιξη του management»Φύλλο εργασίας για το 6ο κεφάλαιο της Κοινωνιολογίας. Δίνονται οι στίχοι του τραγουδιού «Η φάμπρικα» και καλούνται οι μαθητές να εντοπίσουν τα κοινωνικά φαινόμενα που εμπεριέχονται στο τραγούδι. Κεφάλαιο 6 – Η φάμπρικα from mkazakou    

Κεφάλαιο 6 – Η φάμπρικα


Φύλλο εργασίας για το 6ο κεφάλαιο της Κοινωνιολογίας. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να επιλέξουν τη βέλτιστη δέσμη μέτρων σχετικά με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της ανεργίας. Κεφάλαιο 6 – Εργασία για όλους; from mkazakou    

Κεφάλαιο 6 – Εργασία για όλους;


Φύλλο εργασίας για το ρόλο του άνδρα και της γυναίκας στην τηλεοπτική διαφήμιση, στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνιολογίας. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να δημιουργήσουν τη δική τους διαφήμιση. Κεφάλαιο 4 – Ο ανδρικός και ο γυναικείος ρόλος μέσα από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις from mkazakou    

Κεφάλαιο 4 – Ο ρόλος των φύλων στις διαφημίσεις