Πολιτική Παιδεία Β


A close up of a logo
Kurzgesagt – In a Nutshell What causes addiction? Easy, right? Drugs cause addiction. But maybe it is not that simple. This video is adapted from Johann Hari’s New York Times best-selling book ‘Chasing The Scream: The First and Last Days of the War on Drugs.’ Προτείνεται για την ενότητα 1.6.2 […]

Addiction


Ρήσεις περί δικαίου και δικαιοσύνης. Προτείνεται η συζήτηση των ρήσεων ως εισαγωγική δραστηριότητα της «Ενότητας 4.4 – Η δικαστική λειτουργία»  της Πολιτικής Παιδείας Β΄Λυκείου. Ρήσεις περί Δικαίου και Δικαιοσύνης from mkazakou    

Ενότητα 4.4- Ρήσεις περί δικαίου και δικαιοσύνης


Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ταξινομημένες σε τέσσερις κατηγορίες: νομοθετικές, εκτελεστικές, δικαστικές και ρυθμιστικές του πολιτεύματος. Αρμοδιότητες Προέδρου της Δημοκρατίας from mkazakou    

Ενότητα 4.2.1 – Αρμοδιότητες του Προέδρου της ΔημοκρατίαςΒραβευμένο ψηφιακό διδακτικό σενάριο με τίτλο «Αξίες της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης» από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων(ΥΠ.ΠΕ.Θ.) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στο πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Γενικής […]

Αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Φύλλο εργασίες για το 3ο κεφάλαιο, σχετικό με τις δημοκρατικές διαδικασίες και τον τρόπο εκλογής των πολιτικών. Φύλλο εργασίας για το 3ο κεφάλαιο ΠΠΒ from mkazakou    

Κεφάλαιο 3 – Δημοκρατικές διαδικασίες


Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες για να συντάξουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Φύλλο εργασίας για την ενότητα 2.4 ΠΠΒ from mkazakou    

Ενότητα 2.4 – Ο κρατικός προϋπολογισμός
Η ιστορία των πολιτικών ιδεολογιών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. https://www.sutori.com/story/politikes-ideologies-politics  

Χρονογραμμή «Πολιτικές ιδεολογίες»