ΠαρουσιάσειςΠαρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των Διεθνών Οργανισμών που αναφέρονται στην Ενότητα 4.5 του ΒΑΚΕ (ΟΗΕ, ΕΕ, UNESCO, ΟΟΣΑ, ΠΟΕ και ΝΑΤΟ).  

Ενότητα 4.5 – Διεθνείς Οργανισμοί


Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ταξινομημένες σε τέσσερις κατηγορίες: νομοθετικές, εκτελεστικές, δικαστικές και ρυθμιστικές του πολιτεύματος. Αρμοδιότητες Προέδρου της Δημοκρατίας from mkazakou    

Ενότητα 4.2.1 – Αρμοδιότητες του Προέδρου της ΔημοκρατίαςΗ ιστορία των πολιτικών ιδεολογιών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. https://www.sutori.com/story/politikes-ideologies-politics  

Χρονογραμμή «Πολιτικές ιδεολογίες»


Η ιστορία της οικονομικής επιστήμης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. https://www.sutori.com/story/e-istoria-tes-oikonomias      

Χρονογραμμή «Η ιστορία της οικονομίας»


Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση τύπου Powerpoint με θέμα τη γένεση και την πορεία της οικονομικής σκέψης. Ξεκινώντας από την αρχαιότητα αναλύονται οι απόψεις του Ξενοφώντα και του Αριστοτέλη και στη συνέχεια οι απόψεις των φυσιοκρατών. Τέλος, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του Άνταμ Σμιθ και της κλασικής οικονομικής σχολής. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/664?locale=el […]

Ενότητες 2.3, 2.4, και 2.5 «Η γένεση και η πορεία ...Η παρουσίαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επεξηγήσει στους μαθητές ότι, αν και κατά την αρχαιότητα η Οικονομία δεν αποτελούσε ξεχωριστή επιστήμη, οι ρίζες της οικονομικής σκέψης βρίσκονται σε αυτή την περίοδο. Από τους Αρχαίους Έλληνες κυρίως διατυπώθηκαν για πρώτη φορά έννοιες και οικονομικοί όροι που χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα. […]

Ενότητα 2.3 «Η γένεση της οικονομικής σκέψης»


Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση τύπου Powerpoint με θέμα τη διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες. Παρουσιάζονται οι απόψεις και τα έργα του Άνταμ Σμιθ, του Καρλ Μαρξ και του Εμίλ Ντυρκέμ. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/661?locale=el  

Ενότητα 1.3 «Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες»


Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση τύπου Powerpoint με θέμα τη δημόσια διοίκηση. Εξηγείται πώς είναι οργανωμένη η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα και παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του συγκεντρωτικού και του αποκεντρωτικού συστήματος. Ακόμη, καταγράφονται οι αρχές της καλής νομοθέτησης. Τέλος, αναλύονται οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές της χώρας. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/685?locale=el […]

Ενότητα 4.3 «Η δημόσια διοίκηση»Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση τύπου Powerpoint με θέμα τη δικαστική λειτουργία. Μέσω οργανογράμματος παρουσιάζονται οι διακρίσεις των δικαστηρίων της χώρας. Ακόμη, αναλύονται τα ανώτερα δικαστήρια της χώρας: Άρειος Πάγος, Συμβούλιο της Επικρατείας και Ελεγκτικό Συνέδριο.Γίνεται αναφορά στην έννοια της συνταγματικότητας των νόμων και καταγράφονται οι εγγυήσεις υπέρ των ατόμων […]

Ενότητα 4.4 «Η δικαστική λειτουργία»


Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση τύπου Powerpoint με θέμα την εκτελεστική λειτουργία. Παρουσιάζονται τα προσόντα του Προέδρου της Δημοκρατίας και οι αρμοδιότητές του. Ακόμη, περιγράφεται ο ρόλος της Κυβέρνησης και οι διάφορες κατηγορίες κυβερνήσεων. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/684?locale=el  

Ενότητα 4.2 «Η εκτελεστική εξουσία»


Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση τύπου Powerpoint με θέμα την επικοινωνία στο πλαίσιο μιας επιχείρησης. Δίνονται οι ορισμοί της επικοινωνίας και περιγράφονται τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας της επικοινωνίας. Διακρίνονται τα είδη της επικοινωνίας και καταγράφονται τα 13 εμπόδιά της. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/701?locale=el  

Ενότητα 3.3.4 «Επικοινωνία»